O programie

Strona główna / O programie
Wiatrak

Chronos, zaawansowany monitoring

​Chronos Monitoring jest realizacją idei smart meteringu oraz wprowadzeniem jej na wyższy poziom zaawansowania poprzez uzyskanie pełnej synergii pomiędzy optymalnymi rozwiązaniami sprzętowymi oraz informatycznymi.
Podstawą produktu jest inteligentny system pomiarowy. Składa się on z opracowanych przez zespół IDEA NCBJ rozwiązań sprzętowych, które są integrowane z istniejącą u klienta infrastrukturą licznikową.​
Urządzenia te umożliwiają zdalny odczyt wielu parametrów pracy punktów generacji i poboru energii z częstotliwością sięgającą 1 minuty, i przesyłanie ich w czasie rzeczywistym do chmury obliczeniowej.
Poprzez oprogramowanie Chronos klient uzyskuje dostęp do danych wraz z możliwością dokonywania na nich dowolnych operacji.

Chronos odpowiada na potrzebę osiągnięcia balansu pomiędzy optymalnym wykorzystaniem energii a minimalizacją kosztów

Główną wartość dodaną systemu Chronos tworzą moduły pozwalające na wykonywanie kompleksowych analiz i raportowania zebranych danych, generowania profili poboru i generacji dla dowolnego okresu, definiowania alertów o awariach czy przekroczeniu zadanych parametrów, bieżącego śledzenia oszczędności generowanych przez przyjęty u klienta model zużycie-generacja i in.​
Informacje otrzymywane z systemu Chronos Monitoring umożliwiają ocenę efektywności rozwiązań funkcjonujących w danej jednostce samorządu terytorialnego, społeczności energetycznej, klastrze energii czy przedsiębiorstwie. Wspomagają proces decyzyjny dotyczący opracowania planów optymalizacyjnych lub inwestycyjnych zwieszających efektywność gospodarowania energią.​
​Chronos pracuje w oparciu o aktualne dane - profile zapotrzebowania i generacji energii, parametry ekonomiczne źródeł energii, zdefiniowane otoczenie legislacyjne i rynkowe.

Jeden system, wiele możliwości

Monitoring i wizualizacja danych

System monitoruje i przedstawia na wykresach odczyty z liczników oraz bieżący stan pracy wszystkich jednostek. Agregacja danych na dowolnym poziomie, porównania wg zadanych kryteriów, pełnego wglądu do danych historycznych.

Analityka

Automatyczne raporty i analizy dla klienta przygotowywane w oparciu o Machine Learning. Analiza godzinowych profili generacji oraz poboru energii monitorowanych urządzeń pod kątem ich optymalizacji.

Alerty

Przejrzysty system powiadomień o zdarzeniach w monitorowanych punktach oparty o 3-stopniowy system ważności. Powiadamianie klienta (SMS, e-mail) o przekroczeniu zadanych parametrów pracy dowolnego urządzenia. Powiadomienie o osiągnięciu założonych celów finansowych lub ekologicznych. Identyfikacja awarii.

Wsparcie biznesowe

Możliwość przeprowadzenia symulacji oczekiwanych wyników finansowych i ekologicznych dla wskazanych przez klienta zmian w zakresie jego miksu energetycznego. Ocena ekonomiczna adekwatności wybranych taryf i mocy przyłączeniowych wobec rzeczywistych potrzeb dla każdego punktu.

Komunikacja

Wizualizacje i raporty generowane przez Chronos mogą być skuteczną formą komunikacji działań na rzecz poprawy efektywności zarządzania energią, używanymi w informacjach dla interesariuszy, mediów, a także na stronach internetowych lub innych nośnikach informacji.

Parametryzacja

Nasz zespół pomoże zasilić system Chronos właściwymi parametrami opomiarowanych jednostek, sieci energetycznej i innych istotnych czynników niezbędnych do wyboru przez klienta właściwego scenariusza optymalizacyjnego, modernizacyjnego czy inwestycyjnego.

Aktualizacje

Na bieżąco śledzimy i uczestniczymy w pracach koncepcyjnych i legislacyjnych dotyczących obszaru energetyki rozporoszonej, co pozwala nam na bieżąco implementować w Chronosie najnowsze zmiany.

Modułowość

Chronos w swojej koncepcji jest system modułowym, co pozwala klientowi korzystać tak z całego narzędzia, jak również tylko z interesujących go funkcji. Modułowość zapewnia też jego łatwiejszą rozbudowę i większą elastyczność w doborze funkcjonalności wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klienta.

Elastyczność

Chronos może z łatwością zostać wzbogacony o nowe funkcjonalności, w zależności od potrzeb użytkownika czy dokonujących się zmian prawnych. Patrzymy perspektywicznie i jesteśmy gotowi na każdą zmianę.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia, od instalacji urządzeń, poprzez analizy i rozwiązywanie problemów wskazanych przez klienta po wypracowanie strategii biznesowych

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Skontaktuj się z nami!

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i zaprezentujemy naszą ofertę.