Nowoczesny i kompleksowy system

Chronos do monitorowania, analiz i zarządzania energią

Dla samorządów, klastrów energii, społeczności energetycznych oraz firm.
Panel użytkownika w aplikacji Chronos

Zmiany klimatyczne na świecie​

Polityka energetyczna Polski 2040 oraz Europejski Zielony Ład to aktualnie dwie najważniejsze realizowane strategie w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej w Polsce.​
Programy te stworzyły możliwość, aby każdy stał się aktywnym uczestnikiem dokonujących się przemian, zarówno na poziomie gminy, powiatu, firmy jak i gospodarstwa domowego.

Inwestycje w przyszłość​

Osiągniecie zeroemisyjnego systemu energetycznego w Polsce, czy neutralności klimatycznej na poziomie Unii Europejskiej, wymaga m.in. inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych tj. słoneczną, wiatrową, wodną, biomasy czy geotermalną.​
Naturalnym krokiem w rozwoju zrównoważanej energetyki rozproszonej staje się kompleksowy monitoring, analiza i optymalizacja pracy posiadanych źródeł generacji i poboru energii. Nowoczesny i kompleksowy system informatyczny Chronos odpowiada na te potrzeby.
zaawansowany program do monitoringu, analiz i optymalizacji punktów generacji i poboru energii​
Farma fotowoltaiczna z wiatrakami w tle

Chronos, energia pod kontrolą​

​Podstawą działania oprogramowania Chronos jest inteligentny system pomiarowy. Składa się on z nowoczesnych, zaprojektowanych przez IDEA NCBJ rozwiązań sprzętowych, które są integrowane z istniejącą infrastrukturą licznikową.
Urządzenia te umożliwiają zdalny odczyt wielu parametrów pracy punktów generacji i poboru energii z częstotliwością sięgającą 1 minuty, i przesyłanie ich w czasie rzeczywistym do chmury obliczeniowej.
​Program Chronos pozwala na wykonanie kompleksowych analiz i raportowania zebranych danych, generowania profili poboru i generacji dla dowolnego okresu, definiowania alertów o awariach czy przekroczeniu zadanych parametrów, bieżącego śledzenia oszczędności generowanych przez przyjęty u klienta model zużycie-generacja.
Farma fotowoltaiczna

Monitoring i analityka

monitoring i przedstawienie na wykresach odczyty z liczników oraz bieżący stan pracy wszystkich jednostek
agregacja danych na dowolnym poziomie, porównania według zadanych kryteriów, pełnego wglądu do danych historycznych
automatyczne raporty i analizy przygotowywane w oparciu o Machine Learning
analiza godzinowych profili generacji oraz poboru energii monitorowanych urządzeń pod kątem ich optymalizacji
Serwisanci z wiatrakiem w tle

Alerty i powiadomienia

system powiadomień o zdarzeniach w monitorowanych punktach oparty o 3-stopniowy system ważności
powiadamianie (SMS, e-mail) o przekroczeniu zadanych parametrów pracy dowolnego urządzenia
powiadamianie o osiągnięciu założonych celów finansowych lub ekologicznych
identyfikacja awarii
Mężczyzna siedzący przy laptopie

Korzyści

kontrola nad kosztami, ich optymalizacja i redukcja
identyfikacja punktów, urządzeń, które zużywają najwięcej energii
zawsze aktualna informacja o produkcji i zużyciu energii
monitoring odległych obiektów
wszystkie dane dotyczące obiektów w jednej bazie danych
szybki dostęp do analiz i raportów
informacja sms, e-mail o awariach i nagłych zdarzeniach
kontrola istotnych parametrów urządzeń
wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia, od instalacji, poprzez analizy, aż do wypracowania strategii biznesowych

Chcesz dowiedzieć się więcej o Chronosie?

Skontaktuj się z nami!

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i zaprezentujemy możliwości programu.
Więcej o programie
Skontaktuj się z nami!